Přiloha - jazykové školy

Jazykových škol je stejně, jako všech ostatních škol celá škála, každá má však svůj vlastní specifický systém, svoje metody a tím se od sebe liší. Obyčejné školy jsou všeobecně zaměřené, kdežto jazykové školy jsou zaměřeny přímo na daný jazyk, proto je kvalita a úroveň na jazykových školách, oproti běžným školám nesrovnatelná. Úroveň studia závisí především na lektorovi. Proto učitelé procházejí velmi přísným výběrovým řízením a po absolvování těchto výběrových řízení je ještě čeká mnohá školení. Lektoři se na hodinách střídají, aby studenti zažili více způsobů používání cizího jazyka, což zajišťuje nejvyšší úroveň vzdělání.

Na jazykových školách je kladen důraz na „přímé“ metody výuky, studenti začínají mluvit cizím jazykem, již od první hodiny. Praktická výuka je založená na neustálém tázání se lektora a odpovědích studenta, což „nutí“ studenta mluvit cizím jazykem. Většinou je ve třídě 6 až 12 studentů. Vyučovací hodina trvá 50 minut. Všichni dobře víme, že nejlepší způsob jak se naučit cizí jazyk je cizím jazykem mluvit, proto je kladen důraz na studenty a otázky, tak aby studenti museli mluvit co nejvíce.
Zde může být Váš odkaz!

Nejznámější metoda vyučování na jazykových školách je Callanova metoda - umožňuje studentovi osvojit si angličtinu čtyřikrát rychleji, než při tradičních způsobech výuky. Výuka pomocí Callanovy metody patří mezi „přímé“ metody výuky. Na hodinách není ani chvilka ticha, mluví buď lektor anebo student. Vyučovací hodina je využita na 100% a studenti jsou soustředěni jen na výuku jazyka, což v konečném důsledku představuje až 4 -násobně vyšší efektivitu oproti jiným metodám. Výsledkem je efektívní a rychlá výuka a schopnost mluvit anglicky. Lektor klade otázku dvakrát, student odpovídá. Na hodinách Callenovy metody mluví lektor už od začátku maximální rychlostí, čím docílí toho, že studenti jsou po určité době, velmi rychle schopni reagovat a odpovídat bez zbytečného přemýšlení, jako v mateřském jazyce. Největší důraz se klade na konverzaci, která zabere cca. 70 % z vyučovací hodiny. Součástí je samozřejmě i gramatika a pravopis.

reklama - zde může být váš banner

Další velmi používaná metoda učení na jazykových školách je sugestopedie – je učební metoda vyvinuta již v 70. letech. Je známá také pod názvem Lozanova metoda. Pomocí systému uvolňování napětí fyzického i psychického má umožnit studentům zlepšit svou paměť až o 50%. Díky sugestopedii je člověk schopen se naučit až 500-1000 slov denně. Cílem je naučit studenta hovořit bez stresu z chyb, zvýšit studentovo sebevědomí a schopnost komunikovat. Výuka by měla být příjemná, bez stresu, hodiny jsou často doprovázeny hudbou a praktickými ukázkami. Výuka stimuluje levou i pravou hemisféru a využívá všech smyslů a druhů paměti.

Na co se jazykové školy nejvíce zaměřují

  • Dynamičnost – hodiny jsou dynamické, studenti jsou tak 100%-ně soustředěni na výuku
  • Komunikativnost – nejvíce mluví studenti, ne lektor
  • Praktičnost – učíme fráze použitelné v běžném životě a práci
  • Efektivnost – výuka musí být zaměřena na to, co student potřebuje
  • Jasná orientace – každá hodina má svoje jasné zaměření co přesně se má probrat a naučit

Doporučujeme:

Najděte si svou jazykovou školu!